سوالات و پاسخهای مربوط به کسب و کار

سوالات و پاسخهای مربوط به کسب و کار

سوالات و پاسخهای مربوط به کسب و کار

  • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای

فروش عکسها و کتابها و مجلاتى که بطور آشکار مشتمل بر امور قبيح و مبتذل نيستند ولى بطور ضمنى باعث ايجاد جوّ فرهنگى فاسد و غير اسلامى بخصوص در بين جوانان مى شوند، چه حکمى دارد؟

خريد و فروش و ترويج امورى از اين قبيل که منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پيدايش جوّ فرهنگى فاسدى مى شوند، جايز نيست و واجب است از آنها اجتناب شود.


برخی افراد برای نوشتن پایان نامه های درسی مبلغی را به دیگران پرداخته و آنها برای آنان پایان نامه می نویسند، شرعا چه صورت دارد؟

جایز نیست.


اخیراً چاپ و توزیع عکس های ورزشکاران زیبایی اندام رایج شده و در خیابان ها و مغازه ها اقدام به خرید و فروش آن می کنند حکم خرید و فروش و توزیع این عکس ها چیست؟

بر فرض داشتن مفسده حرام است و واجب است از هرگونه تبلیغ و ترویج و تکثیر آن اجتناب شود.


آيا پرداخت و دريافت پول در قبال نوشتن دعا جايز است؟

دريافت يا پرداخت مبلغى به عنوان اجرت نوشتن دعاهاى وارده اشکال ندارد.


خرید و فروش آلات موسیقی چه حکمی دارد؟ و حدود استفاده از آنها کدام است؟

خرید و فروش آلات مشترک برای نواختن موسیقی غیر لهوی اشکال ندارد.
 


آيا اجرتى که آرايشگر بابت تراشيدن ريش مى گيرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آيا واجب است هنگام تخميس آن، خمس آن را دوبار بپردازد ياخير؟

بنابر احتياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيدن ريش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و يارضايت وى را جلب کند و اگر مالک آن را هر چند درتعداد محصورى نشناسد، واجب است آن را به فقيران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولى مالک آن را بشناسد واجب است به نحوى رضايت او را بدست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تا مالش از حرام پاک شود و در صورتى که مقدار باقيمانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زياد بيايد، پرداخت خمس آن به عنوان اداى خمس منفعت کسب، واجب است.
 


خرید و فروش و استفاده از گوشت خرچنگ و خرگوش چه صورت دارد؟

خوردن آن حرام است.انتهای پیام
Share:
Tags: