سوالات و پاسخهای مربوط به طهارت

سوالات و پاسخهای مربوط به طهارت

سوالات و پاسخهای مربوط به طهارت

  • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای


سوال :
آیا مشروبات الکلی نجس هستند؟

پاسخ: مشروبات مست کننده بنابر احتياط نجس مى‏باشند.


استفتائات قبلی

کتابى [اهل کتاب‏] محکوم به طهارت است يا نجاست؟
نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نيست، به نظر ما آنان، محکوم به طهارت ذاتى هستند.
(اهل کتاب عبارتند از: يهود، نصارا، زرتشتي‏ها، صابئين)


آیا خونی که در تخم مرغ دیده می شود، نجس است؟

خون در تخم مرغ محکوم به طهارت است ،ولى خوردن آن حرام است.


در مورد گوشت، چرم و اجزاء حيوانى که از بلاد غير اسلامى تهيه شده ،نظر مبارک را مرقوم فرمائيد.
اگر احتمال دهد که حيوان ذبح اسلامى شده، پاک است و اگر يقين دارد ذبح اسلامى نشده، محکوم به نجاست است.


آیا نجس کردن مسجدى که خراب کرده و  به جاى آن ساختمان دیگری ساخته اند ،حرام است؟

مسجدى که غصب و خراب و متروک شده و به جاى آن بناى ديگرى ساخته شده يا بخاطر متروک ماندن ،آثار مسجدى از آن محو شده و اميدى هم به دوباره سازى آن نيست، مثل اينکه آن آبادى تغيير جا يافته باشد، معلوم نيست نجس کردن آن حرام باشد. اگر چه احتياط آن است که نجس نکنند.


آیا مشروبات الکلی نجس هستند؟

مشروبات مست کننده بنابر احتياط نجس مي‏باشند.


لطفا حکم متنجّس را بیان فرمایید.

چيزى که با عين نجس، تماس يافته و نجس شده است اگر باز با چيزى که پاک است تماس بيابد و يکى از آنها تر باشد، آن چيز پاک را نجس مى‏کند، و باز اين چيزى که بر اثر ملاقات با متنجس، نجس شده است اگر با چيز پاکى تماس بيابد آن را (بنابراحوط) نجس مي‏کند، ولى اين متنجس سوم هيچ چيز را با ملاقات خود، نجس نمي ‏کند.


در هنگام تخلى، مخرج بول (ادرار) با چند مرتبه شستن پاک مي‏شود؟

محل دفع بول بنابر احتياط واجب با دو مرتبه شستن پاک مي‏شود.


مخرج مدفوع را چطور مي‏شود تطهير کرد؟

مخرج مدفوع را دو جور مي‏شود تطهير کرد: اوّل آنکه با آب شستشو کنند تا نجاست زائل شود و پس از آن آب کشيدن لازم نيست، دوّم آنکه با سه قطعه سنگ يا پارچه پاک و امثال آن، نجاست را پاک کنند و اگر با سه قطعه، نجاست کاملا زائل نشد با قطعات ديگرى آن را کاملا پاک کنند و به جاى سه قطعه ميتوانند از سه جاى يک قطعه سنگ يا پارچه استفاده کنند.


اگر چاه آشپزخانه و توالت یکی باشد چه صورت دارد؟

اشکال ندارد.


آیا اهل کتاب مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان پاک هستند؟

اهل کتاب آسمانی مانند مذکورین محکوم به طهارت هستند.
 


آیا نماز خواندن در لباسی که شک در نجس بودن آن دارم، صحیح است؟

لباسی که نجس بودن آن مشکوک است، محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحیح است.
 انتهای پیام
Share:
Tags: