سوال و جواب های مطرح شده در ارتباط با روزه

سوال و جواب های مطرح شده در ارتباط با روزه

سوال و جواب های مطرح شده در ارتباط با روزه

  • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای

سوال: آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی داند روزه بر جنین او ضرر دارد یا خیر واجب است؟

جواب : اگر بر اثر روزه خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وی هم دارای منشأ عقلایی باشد افطار بر او واجب است و در غیر این صورت واجب است که روزه بگیرد.

سوال: آیا فراموشی نیت باعث بطلان روزه می شود؟

جواب : کسى که در ماه رمضان از روى فراموشى‏يابى اطلاعى، نيت روزه نکرده و در اثناى روزه ملتفت شود، در صورتيکه کارى که روزه را باطل مى‏کند انجام داده باشد، روزه‏ آن روز باطل است ولى تا غروب از کارهاى باطل کننده روزه خوددارى کند. اما چنانچه تا هنگامى که ملتفت روزه مى‏شود، کارى که روزه را باطل مى‏کند انجام نداده باشد اگر بعد از ظهر است روزه باطل است، و اگر پيش از ظهر است، بنابر احتياط واجب بايد نيت روزه کند و روزه بگيرد و بعدا نيز روزه‏ آن روز را قضا کند.

سوال: آیا با وجود  روزه‏ قضاى ماه رمضان ، مى‏توان روزه‏ مستحبى گرفت؟

جواب : کسى که روزه‏ قضاى ماه رمضان بر او واجب است، نمى‏تواند روزه‏ مستحبى بگيرد، و چنانچه فراموش کند و روزه‏ مستحبى بگيرد در صورتي که در اثناى روز يادش بيايد روزه‏ مستحبى او باطل مى‏شود. حال اگر پيش‏ازظهر باشد مى‏تواند نيت روزه‏ قضاى ماه رمضان کند و روزه‏اش درست است.

سوال: بیان روايتی که انسان در کتاب بخصوصی آن را دیده است و نمى‏داند که دروغ است یا راست، اشکال دارد؟

جواب : دروغ بستن به خدا و پيامبران و معصومين بنابر احتياط، موجب باطل شدن روزه مى‏شود، هرچند بعدا توبه کند و بگويد که دروغ بسته است.اما نقل رواياتى که در کتب آمده است و انسان نمى‏داند که دروغ باشد، اشکال ندارد. هرچند احتياط آن است که آنها را با نسبت به آن کتاب نقل کند.

سوال: آیا جایز است شخص جنب در شب ماه رمضان پیش از انجام غسل بخوابد؟

جواب : کسى که در بيدارى جنب شده يا پس از جنب شدن در حال خواب، بيدار شده، و مى‏داند که اگر بخواب رود، تا پيش از اذان صبح براى غسل بيدار نخواهد شد، جايز نيست قبل از غسل کردن بخوابد، و اگر خوابيد و پيش از اذان غسل نکرد، روزه‏اش باطل است ولى اگر احتمال مى‏دهد که پيش از اذان صبح براى غسل بيدار خواهد شد و تصميم بر غسل داشته باشد ولى بيدار نشود بايد قضاى آن روز را بجا آورد.

سوال: آیا در سه روز اعتکاف می توان نیت روزه قضا کرد یا باید روزه به نیت اعتکاف باشد؟

جواب : لازم نیست به نیت روزه اعتکاف باشد و به نیت قضا صحیح است.

 
استفتائات قبلی


انتهای پیام

آيا در شبهاى مهتابى براى خواندن نماز صبح، واجب است 15 تا 20 دقيقه صبر کرد با اينکه مطابق ساعت، وقت رسيده و امکان تحصيل يقين به طلوع فجر وجود دارد؟

در طلوع فجر و در تعيين ابتداى وقت نماز صبح و پايان سحرى خوردن و آغاز روزه فرقى بين شبهاى مهتابى و غير مهتابى نيست، گرچه احتياط در اين مورد خوب است.


حکم نماز و روزه کسى که شغل او در سفر است مانند کارمندى که به محل خدمت خود مسافرت مى‏کند و کارگرى که به محل کار خود سفر مي‏کند و امثال اينها چيست؟

اگر در بين هر ده روز حداقل يک مرتبه براى کارش به محل شغل و کار مي‏رود حکم او، حکم کسى است که سفر، شغل اوست و روزه‏اش صحيح و نمازش تمام است.


توضيح:به فتواى رهبر معظم انقلاب(دام‏ظلّه)، کسانى که شغلشان در سفر است يا براى کارشان حداقل در کمتر از ده روز به محل کار سفر مى‏کنند، مانند کسانى هستند که شغلشان مسافرت است، يعنى بايد نمازهاى چهار رکعتى را در اينگونه مسافرتها تمام بخوانند و روزه صحيح است، مانند معلمانى که براى تدريس يا کارمندانى که براى انجام وظيفه يا کارگرانى که براى کار؛ مثلا هر هفته يکبار به محل کارشان مي‏روند و برمي‏گردند، نمازشان در سفر براى کار تمام است. ولى به نظر ايشان سفر براى تحصيل حکم سفر براى شغل را ندارد. مگر آنکه تحصيل در حکم کار و شغل آنها باشد، مانند افرادى که در سپاه و ارتش براى تحصيل مأموريت دارند.


نظر حضرتعالى نسبت به شهرهاى بزرگ از جهت قصد توطّن و اقامه عشره در آنها چيست؟

در احکام مسافر و قصد توطن و قصد ده روز ماندن، بين شهرهاى بزرگ و شهرهاى معمولى تفاوتى نيست، بلکه با قصد توطن در شهر بزرگ بدون تعيين يک محلّه خاص و مدتى ماندن در آن شهر حکم وطن جارى است، همچنانکه اگر قصد ماندن ده روز در تمام آن شهر، بدون قصد ماندن در يک محله خاص را داشته باشد، روزه صحيح و نماز تمام است.


آیا نماز و روزه‏ قضا شده مادر هم بر پسر بزرگتر واجب است؟

نماز و روزه‏هاى قضا شده از پدر و مادر بر پسر بزرگتر واجب است.


آیا فراموشی نیت باعث بطلان روزه می شود؟

کسى که در ماه رمضان از روى فراموشي ‏يا بى اطلاعى، نيت روزه نکرده و در اثناى روزه ملتفت شود، در صورتيکه کارى که روزه را باطل مي‏کند انجام داده باشد، روزه‏ آن روز باطل است ولى تا غروب از کارهاى باطل کننده روزه خوددارى کند. اما چنانچه تا هنگامى که ملتفت روزه مي‏شود، کارى که روزه را باطل ميکند انجام نداده باشد اگر بعد از ظهر است روزه باطل است، و اگر پيش از ظهر است، بنابر احتياط واجب بايد نيت روزه کند و روزه بگيرد و بعدا نيز روزه‏ آن روز را قضا کند.


آیا با وجود  روزه‏ قضاى ماه رمضان ، مي‏توان روزه‏ مستحبى گرفت؟

کسى که روزه‏ قضاى ماه رمضان بر او واجب است، نمي‏تواند روزه‏ مستحبى بگيرد، و چنانچه فراموش کند و روزه‏ مستحبى بگيرد در صورتي که در اثناى روز يادش بيايد روزه‏ مستحبى او باطل مي‏شود. حال اگر پيش ‏ازظهر باشد مي‏تواند نيت روزه‏ قضاى ماه رمضان کند و روزه‏اش درست است.


مریضی صبح روز ماه رمضان خوب شده است ، آیا واجب است نيت روزه کند؟

اگر مريض در اثناى روز ماه رمضان خوب شود، واجب نيست که نيت روزه کند و آن روز را روزه بگيرد، ولى اگر پيش از ظهر باشد و کارى که روزه را باطل مى‏کند از او سر نزده باشد احتياط مستحب آن است که نيت روزه کند و روزه بگيرد و پس از ماه رمضان بايد آن روز را قضا کند.


کسی وسط روز ماه رمضان قصد کرد روزه اش را بشکند ، اما بلافاصله از قصد خود برگشت . آیا روزه اش باطل است؟

در روزه‏ ماه رمضان اگر در اثناى روز از نيت روزه گرفتن برگردد بطورى که قصد ادامه‏ روزه نداشته باشد، روزه‏اش باطل مي‏شود و قصد دوباره‏ او براى ادامه‏ روزه فايده ندارد. امّا اگر دچار ترديد شود به اين معنى که هنوز تصميم نگرفته است روزه را باطل کند، يا تصميم بگيرد کارى را که موجب باطل شدن روزه است صورت دهد و هنوز آن را انجام نداده ‏است، در اين دو صورت، صحت روزه‏ اومحل اشکال است. و احتياط واجب آن است که روزه را تمام کند و بعدا هم آن را قضا نمايد. هر روزه‏ واجب معّين ديگر ـ مانند نذر معين وامثال آن ـ نيز داراى همين حکم است.


چه نوع آمپولی روزه را باطل می کند؟

احتياط واجب آن است که روزه‏دار از استعمال آمپولهاى مقوّى يا مغذّى، يا آمپولهايى که به رگ تزريق مي‏شود و نيز انواع سرُمها خوددارى کند،ولى تزريق آمپول براى بي‏حس کردن و نيز دارو گذاشتن در زخمها و جراحتها اشکال ندارد.


آیا خودداری از دود برای روزه دار لازم است؟

 احتياط واجب آن است که روزه‏دار از دودهاى انواع دخانيات و نيز مواد مخدرى که از راه بينى يا زير زبان جذب مي‏شود خوددارى کند.


بیان روايتی که انسان در کتاب بخصوصی آن را دیده است و نميداند که دروغ است یا راست، اشکال دارد؟

دروغ بستن به خدا و پيامبران و معصومين بنابر احتياط، موجب باطل شدن روزه مي‏شود، هرچند بعدا توبه کند و بگويد که دروغ بسته است.اما نقل رواياتى که در کتب آمده است و انسان نمي‏داند که دروغ باشد، اشکال ندارد. هرچند احتياط آن است که آنها را با نسبت به آن کتاب نقل کند.


کدام غبار برای روزه انسان مشکل ایجاد می کند؟

روزه‏دار بنابر احتياط واجب بايد غبار غليظ را - مانند غبارى که از جارو کردن زمين خاکى بر مي‏خيزد - فرو ندهد، همچنين دود سيگار و ديگر دخانيات بنابر احتياط واجب روزه را باطل مي‏کند.


آیا جایز است شخص جنب در شب ماه رمضان پیش از انجام غسل بخوابد؟

کسى که در بيدارى جنب شده يا پس از جنب شدن در حال خواب، بيدار شده، و مى‏داند که اگر بخواب رود، تا پيش از اذان صبح براى غسل بيدار نخواهد شد، جايز نيست قبل از غسل کردن بخوابد، و اگر خوابيد و پيش از اذان غسل نکرد، روزه‏اش باطل است ولى اگر احتمال مي‏دهد که پيش از اذان صبح براى غسل بيدار خواهد شد و تصميم بر غسل داشته باشد ولى بيدار نشود بايد قضاى آن روز را بجا آورد.


روزه داری که بدون آگاهی از حکم شرع کاری می کند که مبطل روزه است ، تکلیفش چیست؟

اگر به سبب بى اطلاعى از حکم شرعى، کارى را انجام دهد که روزه را باطل مي‏کند ـ مثل اينکه نمى‏دانست سر زير آب کردن روزه را باطل مي‏کند و سر زير آب کرد ـ روزه‏اش باطل است و بايد آن را قضا کند ولى کفّاره بر او واجب نيست.
اگر کارى را انجام مي‏دهد که مى‏داند حرام است ولى نمى داند که روزه را نيز باطل مي‏کند، علاوه برقضا ، بنابر احتياط واجب بايد کفّاره بدهد
.
 


آیا در سه روز اعتکاف می توان نیت روزه قضا کرد یا باید روزه به نیت اعتکاف باشد؟

لازم نیست به نیت روزه اعتکاف باشد و به نیت قضا صحیح است.
 


آیا روزه گرفتن بر زن بارداری که نمی داند روزه برای جنین او ضرر دارد یا خیر واجب است؟

اگر بر اثر روزه خوف ضرر بر جنین داشته باشد و خوف وی هم دارای منشأ عقلایی باشد افطار بر او واجب است و در غیر این صورت واجب است که روزه بگیرد.

Share:
Tags: