سوالات و پاسخهای مربوط به امور بانکی

سوالات و پاسخهای مربوط به امور بانکی

سوالات و پاسخهای مربوط به امور بانکی

  • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای

سوال: آیا زن از زمین ارث می برد در صورت نداشتن اولاد چطور؟

 پاسخ : زوجه از زمین ارث نمی برد و نداشتن فرزند دخلی در آن ندارد.

سوال: پول یا اجناسی که والدین جهت جهیزیه دختر کنار می گذراند آیا خمس دارد؟

پاسخ : اگر پدر پولی را از درآمد در حد شأن به دختر ببخشد و در اختیار او قرار دهد خمس آن واجب نیست و اجناس جهیزیه خمس ندارد.

 

سوال: کسی که اهل پرداخت خمس نیست یا زکات واجب مالش را نمی پردازد، رفت و آمد و استفاده از اموالش چه صورت دارد؟

پاسخ : اگر یقین ندارید مالی که مورد استفاده شما قرار می گیرد متعلق خمس است، چیزی بر شما نیست.

 

سوال: آيا اجرتى که آرايشگر بابت تراشيدن ريش مى گيرد، حرام است؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آيا واجب است هنگام تخميس آن، خمس آن را دوبار بپردازد ياخير؟

پاسخ : بنابر احتياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيدن ريش، حرام است و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب است آن را به او برگرداند و يارضايت وى را جلب کند و اگر مالک آن را هر چند درتعداد محصورى نشناسد، واجب است آن را به فقيران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولى مالک آن را بشناسد واجب است به نحوى رضايت او را بدست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب است خمس آن را بپردازد تا مالش از حرام پاک شود و در صورتى که مقدار باقيمانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زياد بيايد، پرداخت خمس آن به عنوان اداى خمس منفعت کسب، واجب است.

 


انتهای پیام
Share:
Tags: