پاسخ به سوالات اجتماعی (ادامه .... )

پاسخ به سوالات اجتماعی  (ادامه .... )

پاسخ به سوالات اجتماعی (ادامه .... )

  • احکام و استفتاء از دفتر حضرت ایت الله خامنه ای

سوال: باعنایت به اینکه در برخی مناطق در ارتباط با بابک خرم دین و افکار وی شبهاتی ایجاد شده، خواهشمند است نظر مبارک را درارتباط با وی مرقوم فرمایید. ضمنا صرف بیت المال در راستای اشاعه نام و یاد او چه حکمی دارد؟

پاسخ:ترویج هر تفکر و مسلک و مرامی که منافی با اسلام است، جایز نیست.

 

سوال: فحاشی و ناسزاگویی نسبت به یکدیگر چه صورت دارد؟

پاسخ:فحاشی جایز نیست.

 

سوال: خندیدن با صدای بلند در خیابان توسط  زنان و دختران و یا انجام برخی حرکات دیگر که موجب جلب توجه نامحرمان می شود چگونه است؟

پاسخ:از هر کاری که موجب جلب توجه نامحرم می شود باید پرهیز نمود.

 

سوال: آیا برخورد زن همراه با چهره خندان و متبسم با مردان نامحرم هنگام خرید از مغازه و سایر برخوردها چه صورت دارد؟

پاسخ:صحبت کردن و خندیدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد جایز نیست.

 

سوال: آیا شرط بندی با پول یا غیر آن در بازی با غیر آلات قمار جایز است؟

پاسخ:شرط بندی در بازی جایز نیست هرچند بازی با غیر آلات قمار باشد.

 

سوال: در رابطه با رهن منزل مرسوم است پولی را پیش می گیرند و بابت اجاره مبلغ کمتری دریافت می کنند آیا صحیح است؟ و در صورت اشکال راه صحیح آن چیست؟

پاسخ:موجر اگر در ضمن عقد اجاره شرط قرض کند اشکال ندارد و اجاره صحیح و شرط نافذ است و در غیر این صورت جایز نیست.

 

سوال: پوشش لباس شهرت چه صورت دارد و معیار لباس شهرت چیست؟

پاسخ:لباس شهرت لباسی است که پوشیدن آن برای شخص به خاطر رنگ یا کیفیت دوخت یا مندرس بودن آن و علل دیگر مناسب نیست به طوری که اگر آن را در برابر مردم بپوشد توجه آنان را به خود جلب نموده و انگشت نما می شود.

 

سوال: نظر حضرتعالی راجع به عید نوروز چیست؟ آیا همانند عیدهایی که مسلمانان آنها را جدی می گیرند مثل عید فطر و قربان از نظر شرعی ثابت شده است یا اینکه فقط روز مبارکی محسوب می شود مثل روز جمعه و مناسبتهای دیگر؟

پاسخ:هرچند نص معتبری مبنی بر اینکه عید نوروز از اعیاد دینی یا ایام مبارک شرعی باشد، وارد نشده است، ولی جشن گرفتن و دید و بازدید در آن روز، اشکال ندارد، بلکه از این جهت که صله رحم می باشد، مستحسن است.

 

سوال: صدایی که هنگام راه رفتن زنان از برخورد کفش آنان با زمین ایجاد می شود چه حکمی دارد؟

پاسخ:تا زمانی که باعث جلب توجه و ترتب مفسده نشده است فی نفسه اشکال ندارد.

 

سوال: آيا دختران مى‏توانند لباسى که رنگ آن مايل به آبى پررنگ است بپوشند؟

پاسخ:فى‏نفسه اشکال ندارد به شرطى که منجر به جلب توجه ديگران و ترتّب مفسده نشود.

 

سوال: آيا پوشيدن کفش سياه براق توسط زن مؤمن جايز است؟

پاسخ:اشکال ندارد مگر آنکه رنگ و شکل آن باعث جلب توجه نامحرم و يا انگشت نما شدن او شود.

 

سوال: پوشيدن لباس آمريکايى چه حکمى دارد؟

پاسخ:پوشيدن لباسهايى که توسط دولتهاى استعمارى توليد شده‏اند، ازاين جهت که ساخت دشمنان اسلام است، فى نفسه اشکال ندارد، ولى اگر اين کار مستلزم ترويج فرهنگ غيراسلامى دشمن باشد و ياباعث تقويت اقتصاد آنان براى استعمار و استثمار سرزمين هاى اسلامى‏شود و يا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادى به دولت اسلامى گردد، داراى اشکال است و حتّى در بعضى از موارد جايز نيست.

 

سوال: پوشيدن کروات چه حکمى دارد؟

پاسخ:به طور کلى پوشيدن کروات و ديگر لباسهايى که پوشش و لباس غير مسلمانان محسوب مى‏شوند بطوري که پوشيدن آنها منجر به ترويج فرهنگ منحطّ غربى شود جايز نيست.

 

سوال: فروش عکسها و کتابها و مجلاتى که بطور آشکار مشتمل بر امور قبيح و مبتذل نيستند ولى بطور ضمنى باعث ايجاد جوّ فرهنگى فاسد و غير اسلامى بخصوص در بين جوانان مى شوند، چه حکمى دارد؟

پاسخ:خريد و فروش و ترويج امورى از اين قبيل که منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پيدايش جوّ فرهنگى فاسدى مى شوند، جايز نيست و واجب است از آنها اجتناب شود.

 

سوال: پناهندگى سياسى به کشورهاى خارجى چه حکمى دارد؟ آيا جعل داستان‏ غير واقعى براى دستيابى به پناهندگى سياسى، جايز است؟

پاسخ:پناهندگى سياسى به دولت غير مسلمان تا زمانى که مفسده‏اى بر آن مترتّب نشود، فى‏نفسه اشکال ندارد. ولى براى دستيابى به آن ، توسل به دروغ و جعل چيزى که واقعيت ندارد، جايز نيست.

 

سوال: برخی افراد برای نوشتن پایان نامه های درسی مبلغی را به دیگران پرداخته و آنها برای آنان پایان نامه می نویسند، شرعا چه صورت دارد؟

پاسخ:جایز نیست.

 

سوال: پرداخت صدقات ، کفارات و فطریه به فقیری که اهل نماز نیست و فاسق است چگونه است؟

پاسخ:اگر متجاهر به فسق نباشد و در طریق فسق مصرف نکند اشکال ندارد.

 

سوال: اخیرا مرسوم شده برای نونهالان جشن تکلیف برگزار می گردد ولی در برخی از این مجالس به جای اینکه توجه نونهالان و حاضرین به مسائل دینی و حلال و حرام الهی و عبادات جلب شود این مجالس را بازدن و رقصیدن برپا می نمایند.  نظر حضرتعالی در مورد برپایی این گونه مجالس چیست؟

پاسخ:اگر به صورت لهو درآید حرام است.

 

سوال: در مساجد یا اماکن عمومی کفش ها جابه جا می شود استفاده از کفش جا مانده چه صورت دارد؟

پاسخ:در فرض سؤال اگر علم به رضایت صاحب کفش و یا علم به اینکه کفش به جا مانده از کسی که کفش گم شده را برده است باشد، استفاده اشکال ندارد.

 

سوال: خوانندگی زنان در مجالس زنانه (روضه یا مولودی) در حالی که با بلندگو صدای آنها در کوچه و خیابان توسط نامحرمان شنیده می شود و چه بسا موجب تحریک آنان می شود چه صورت دارد؟

پاسخ:با فرض اینکه موجب مفسده است جایز نیست.

 

سوال: اخیراً چاپ و توزیع عکس های ورزشکاران زیبایی اندام رایج شده و در خیابان ها و مغازه ها اقدام به خرید و فروش آن می کنند حکم خرید و فروش و توزیع این عکس ها چیست؟

پاسخ:بر فرض داشتن مفسده حرام است و واجب است از هرگونه تبلیغ و ترویج و تکثیر آن اجتناب شود.

 

سوال: متأسفانه گروه های سرود متشکل از پسران و دختران به شکل نامناسب در محافل به اجرای برنامه می پردازند. آیا تشکیل چنین گروه ها و شرکت در محافلی که آنها اجرای برنامه می کنند، چاپ عکس و ترویج آن توسط برخی مطبوعات یا پخش آن از تلویزیون چه صورت دارد؟

پاسخ:در صورت بدآموزی و ترتب مفسده حرام است و هر عملی که سبب ترویج حرام باشد حرام است.

 

سوال: برگه هایی با نقل خواب از برخی افراد توزیع می شود و در آنها ذکر می شود چند بار از روی آنها نوشته یا تکثیر گردد و الا حادثه بدی اتفاق خواهد افتاد، آیا بی اعتنایی به آنها چه صورت دارد؟

پاسخ:این نوشته ها هیچ اعتباری ندارد.

 

سوال: نظر جنابعالی در مورد پوشیدن لباس هایی که عکس یا علامت مربوط به کشورهای غربی روی آن نقش بسته چیست؟  

پاسخ:استفاده از این گونه لباس ها که ترویج فرهنگ غیر مسلمین مهاجم بر مسلمین است، اشکال دارد.

 

سوال: آيا پرداخت و دريافت پول در قبال نوشتن دعا جايز است؟

پاسخ:دريافت يا پرداخت مبلغى به عنوان اجرت نوشتن دعاهاى وارده اشکال ندارد.

 

سوال: مراجعه مؤمنين به بعضى از کسانى که از طريق تسخير ارواح و جن اقدام به معالجه مى‏کنند، با توجه به اينکه يقين دارند که آنها فقط کار خير انجام مى‏دهند چه حکمى دارد؟

پاسخ:اين کار فى‏نفسه اشکال ندارد، مشروط بر اينکه از راههايى که شرعا حلال هستند، اقدام شود.

 

سوال: بازی با وسایل سرگرمی از جمله پاسور چه حکمی دارد؟ و آیا بازی با آنها برای سرگرمی و بدون شرط بندی جایز است؟

پاسخ:بازی با چیزی که عرفا از آلات قمار محسوب می شود، مطلقا حرام است هرچند برای سرگرمی و بدون شرط بندی باشد.

 

سوال: اگر بعضی از وسیله های بازی در شهری از آلات قمار محسوب شوند ولی در شهر دیگری از آلات قمار محسوب نشوند، آیا بازی با آنها جایز است؟

پاسخ:باید عرف هر دو مکان رعایت شود به این معنی که اگر آن وسیله ها در یکی از دو شهر از آلات قمار محسوب شوند و در گذشته هم در هر دو مکان از آلات قمار بوده اند، در حال حاضر هم بازی با آنها حرام است.

 

سوال: آیا گوش دادن به غنا در خانه جایز است؟ اگر در فردی تأثیر نداشته باشد چه حکمی دارد؟

پاسخ:گوش دادن به غنا به طور مطلق حرام است، چه در خانه به تنهایی شنیده شود و یا در حضور دیگران و چه در او تأثیر بگذارد یا خیر.

 

سوال: خرید و فروش آلات موسیقی چه حکمی دارد؟ و حدود استفاده از آنها کدام است؟

پاسخ:خرید و فروش آلات مشترک برای نواختن موسیقی غیر لهوی اشکال ندارد.

 


انتهای پیام
Share:
Tags: