تشرف به دین مبین اسلام از ملیت های مختلف

تشرف به دین مبین اسلام از ملیت های مختلف

تشرف به دین مبین اسلام از ملیت های مختلف

  • تازه مسلمانان
- تشرف به دین مبین اسلام از ملیت های مختلف
در چند روز گذشته از شهریورماه 1393 چندین نفر از ملیت های مختلف اعم از امریکا، کره جنوبی، فیلیپین به دین مبین اسلام مشرف شدند.


تصاویر مرتبط
انتهای پیام
Share:
Tags: