تشرف به دین اسلام

تشرف به دین اسلام

تشرف به دین اسلام

  • تازه مسلمانان
تشرف به دین اسلام این بار از کشور روسیه:
روز سه شنبه، ششم اسفند ماه 92 خانمی که اهل کشور روسیه بودند به مسجد امام حسین (علیه السلام) آمد و ضمن شنیدن مطالبی راجع به اسلام و دیدن کتاب هایی از اسلام به دین اسلام علاقمند شد و به دین اسلام مشرف شد. وی اظهار داشت در دوران نوجوانی در برخورد با مسلمانان آذربایجان با اسلام آشنا شدند و سپس با سفر به کشورهای اسلامی این آشنایی بیشتر شد تا اینکه امروز به دین مبین اسلام مشرف شدند.
 
تشرف به دین اسلام  از کشور انگلستان:
خانمی انگلیسی پس از آشنایی با یک جوان ایرانی توسط وی با اسلام آشنا می شود و سپس برای کار به کشور امارات عربی متحده مهاجرت می کنند و پس از آمدن به مسجد امام حسین(ع) و با تشریح کلیات اسلام توسط آیت الله مدنی برای ایشان، به دین اسلام مشرف شدند.

انتهای پیام
Share:
Tags: