تشرف به اسلام در مسجد امام حسین (ع) دبی

تشرف به اسلام در مسجد امام حسین (ع) دبی

تشرف به اسلام در مسجد امام حسین (ع) دبی

  • تازه مسلمانان
"بسم الله الرحمن الرحیم"
 
در استمرار موج گرایش به فطرت الهی و اسلام خواهی و در آستانه زاد روز خجسته پیامبر اکرم (صلی ا... علیه و آله) خانمی از اهالی و تبعه فیلیپین در مسجد امام حسین (علیه السلام) دبی به اسلام مشرف شد.
در آغاز این دیدار نماینده مقام رهبری ضمن خوش آمد پیرامون پایه های اصلی اسلام برای ایشان توضیحاتی داد و به پرسش های ایشان پاسخ داد آنگاه ایشان با اقرار به اصول اسلام و تشیع به اسلام مشرف شد.
در پایان به رسم یادبود تعدادی کتب برای آشنایی بیشتر با اسلام به ایشان اهداء شد.

گزارش تصویری از تشرف یافته گان به اسلاام در مسجد امام حسین (ع) دبی در سال 1392

                                                     مسجد امام حسین (ع) دبی دی ماه 1392


انتهای پیام
Share:
Tags: