تشرف تازه مسلمانان به دین مبین اسلام

تشرف تازه مسلمانان به دین مبین اسلام

تشرف تازه مسلمانان به دین مبین اسلام

  • تازه مسلمانان
 
"بسم الله الرحمن الرحیم"

" قولوا لا اله الا الله تفلحوا"
 
آنگاه که نسیم حسین)علیه السلام( وزیدن گیرد غبارها را از فطرت های پاک می زداید و نور الهی صفحه های قلب آگاهان را نورانی می نماید.
در ادامه روند تشرف تازه مسلمانان به دین مبین اسلام و طی مراسمی معنوی دو از تبعه کشور های اروپایی در دفتر نماینده مقام معظم رهبری حضور یافته و به شریعت مقدس اسلام گرویدند.
در این جلسه آیة الله مدنی بعد از خوش آمدگویی به این برادر و خواهر اصول اساسی اسلام را توضیح دادند و پس از قبول آن ها، هر دو کلمه شهادتین را به زبان جاری نمودند.
برای ایشان ثبات و پافشاری در دین را از خدا مسئلت داریم.
امام جمعه دبی حضرت آیة الله مدنی ضمن شرح و توصیف فرازهایی از قوانین جاوید دین اسلام بیان داشتند: خداوند متعال تمامی قصورات تازه مشرفین را تا قبل از ورود به دین اسلام جبران و کفایت نموده و آنان بمثابه کسی که گویا تازه متولد گردیده سرشار از پاکی می باشند.
شایان ذکر است دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امارات عربی متحده آوردگاه فطرت های پاک و مطهری است که با انتخاب دین مبین اسلام بعنوان آئین خویش در آن حضور یافته و مراسم تشرف خود به اسلام را در محضر حضرت آیة الله مدنی برگزار می نمایند.
ایشان همچنین به رسم هدیه چند مجلد از کتب ویژه تازه مشرفین را از معظم له دریافت داشتند.


دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امارات عربی متحده
آذر ماه سال 1392
 

انتهای پیام
Share:
Tags: