تشرف یافته گان به اسلام در مسجد امام حسین (ع) در سال 1392

تشرف یافته گان به اسلام در مسجد امام حسین (ع) در سال 1392

تشرف یافته گان به اسلام در مسجد امام حسین (ع) در سال 1392

  • تازه مسلمانان
بسم الله الرحمن الرحیم
" ان الدین عند الله الاسلام "
    در ادامه روند تشرف پیروان دیگر ادیان به دین مبین اسلام و در تاریخ چهارشنبه 14/1/92 دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امارات عربی متحده شاهد برپایی این آیین معنوی بود.
    دو تن از اتباع فرانسوی و کنیایی با اداء شهادتین و در حضور حضرت آیت الله مدنی اسلام را بعنوان دین رسمی خود برگزیدند.
    لازم به ذکر است که نماینده مقام معظم رهبری ضمن تشریح فرازهایی از اصول دین و احکام و آداب شریعت مقدس اسلام و به رسم هدیه کتاب هایی را در این ارتباط تقدیم حضورشان نمودند.
    آئین تشرف به دین مبین اسلام از جمله فرازهای باشکوه و ملکوتی است که متناوبا ً در فضای معنوی مسجد و با اشراف امام جمعه محترم دبی برگزار می گردد.
    شایان ذکر است که عکس های متنوع و ماندگاری از این رخداد مبارک در آرشیو مسجد موجود می باشد که بنابر اقتضای حال نسبت به انتشار آن اقدام می گردد.
 
تصاویر

دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امارات عربی متحده
        مسجد امام حسین(علیه السلام)
    فروردین ماه سال1392

 

انتهای پیام
Share:
Tags: