تشرف یک مسیحی به اسلام در مسجد امام حسین(ع)

تشرف یک مسیحی به اسلام در مسجد امام حسین(ع)

تشرف یک مسیحی به اسلام در مسجد امام حسین(ع)

  • تازه مسلمانان
یک نفر مسیحی سریلانکائی که با راهنمایی یک خانم مسلمان ایرانی با اسلام اشنا شده بود در مسجد امام حسین (ع) به تشیع مشرف شد ونام علی را برا ی خود برگزید
امام جمعه ضمن بر شمردن وتوضیح اصول اساسی اسلام  مشرف شدن وی را به دین اسلام که یک تولد واقعی محسوب می شود تبریک گفت وبه این مناسبت هدیه ای به وی تقدیم نمود

انتهای پیام
Share:
Tags: