آرشیو سخنرانیهای سال 1428هجری قمری

آرشیو سخنرانیهای سال 1428هجری قمری

آرشیو سخنرانیهای سال 1428هجری قمری

  • سخنرانی ها


بمناسبت عیدغدیر خم   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین  عرفان  - مداح حاج آقا  اخباری)

سخنرانی شب اول 
مداحی

سخنرانی شب  سوم
مداحی
بمناسبت ولادت امام هادی (ع)  (سخنران حاج آقا تابش - تاش )

سخنرانی  
بمناسبت روز عرفه (دعای عرفه)  ( )

دعای عرفه بمناسبت شهادت امام باقر (ع)  (سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت )

سخنرانی


بمناسبت شهادت حضرت مسلم   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت )

سخنرانیبمناسبت شهادت امام جواد (ع)  (سخنران حجت الاسلام والمسلمین تاج لنگرودی   )

سخنرانی
بمناسبت ولادت امام رضا (ع)  (سخنران حجت الاسلام والمسلمین  ادیب یزدی  - مداح حاج آقا  گرسویی )

سخنرانی شب اول 
مداحی

سخنرانی شب دوم  
  مداحی

سخنرانی شب سوم
مداحی

بمناسبت شهادت امام صادق (ع)  (سخنران  و مداح حجت الاسلام والمسلمین  اوسطی )


سخنرانی شب دوم
مداحی شب 

سخنرانی شب سوم
مداحی

بمناسبت ماه مبارک رمضان  

(سخنرانان حجت الاسلام والمسلمین  بهشتی و حجت الاسلام والمسلمین نقویان   - مداح حاج آقا عابدیها)


 
ایام سخنرانی مداحی ایام سخنرانی مداحی
شب اول     شانزدهم  و   ,
دوم  ,   , هفدهم  
سوم   هجدهم  
چهارم نوزدهم    
پنجم   بیستم (نقویان)  ,
ششم   بیست و یکم  (نقویان)  
هفتم   بیست و دوم (نقویان)  ,
هشتم   بیست و سوم  ,(نقویان)  ,
نهم  و  , بیست و چهارم (نقویان)  
دهم   بیست و پنجم  (نقویان)  
یازدهم بیست و ششم (نقویان)  
دوازدهم   بیست و هفتم (نقویان)  
سیزدهم     بیست و هشتم (نقویان)  
چهاردهم   بیست و نهم (نقویان)  
پانزدهم    سی ام   (نقویان)  
 


بمناسبت نیمه شعبان   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین حسینی   - مداح حاج  آقا خلیلی )

سخنرانی شب اول
مداحی

سخنرانی شب دوم
مداحی  

سخنرانی شب سوم
مداحی

سخنرانی شب پنجمبمناسبت حلول ماه شعبان   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین حسینی  - مداح حاج سید محمد موسوی سجاسی)مداحی شب اول  

سخنرانی شب دوم
مداحی  - مداحی ظهر

سخنرانی شب سوم
مداحی

بمناسبت معبث رسول الله و شهادت امام موسی کاظم   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین قرنی - مداح حاج آقا سید محمد سجاسی)

سخنرانی شب اول 
مداحی

سخنرانی شب دوم
مداحی

سخنرانی شب سوم
مداحی  - مداحی ظهر

سخنرانی شب چهارم
مداحی
بمناسبت ولادت مولا علی (ع) (سخنران حجت الاسلام والمسلمین  مرادی - مداح حاج آقا صالحی)

سخنرانی شب اول 
مداحی

سخنرانی شب دوم
مداحی


بمناسبت ولادت امام جواد (ع)  (سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت )

سخنرانی
مداحی 
بمناسبت شهادت امام هادی(ع)   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت  - مداح حاج محسن طاهری)


سخنرانی

مداحیبمناسبت ولادت امام باقر(ع) (سخنران حجت الاسلام والمسلمین نوربخش)

مداحی


بمناسبت ولادت حضرت زهرا(س)  (سخنران حجت الاسلام والمسلمین صدیقی - مداح حاج آقا عاصمی )

سخنرانی شب اول 
مداحی

سخنرانی شب دوم
مداحی

سخنرانی شب سوم
مداحی

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پناهیان (در ارتباط با دعای کمیل)

سخنرانی1
سخنرانی2(حجت الاسلام والمسلمین نقویان بمناسبت وفات حجت الاسلام والمسلمین لنکرانی)
سخنرانی3(حجت الاسلام والمسلمین نقویان بمناسبت وفات حجت الاسلام والمسلمین لنکرانی)بمناسبت فاطمیه دوم   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین حسینی چاوشی - مداح حاج علی اصغر مالکی)

ایام   سخنرانی شب مداحی
شب اول  
دوم  
سوم  
چهارم    
پنجم  بمناسبت 14 خرداد    (سخنران حجت الاسلام والمسلمین حمید روحانی )

سخنرانی شب اول  
مداحی 
سخنرانی شب دومبمناسبت فاطمیه اول   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین فرحزاد - مداح حاج آقا فراهانی)

ایام دعا سخنرانی شب مداحی
شب اول
دوم  
سوم  
چهارم  
پنجم  
بمناسبت شهادت حضرت معصومه (س)   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت حداح حاج آقا خلیلی )


سخنرانی 
مداحیبمناسبت ولادت امام حسن عسکری(ع)   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت  )


سخنرانی 
مداحی
بمناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص)   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین جواد آملی - مداح حاج آقا حسین باقری)


سخنرانی شب سوم
مداحی   - مداحی ظهر

سخنرانی شب دوم
مداحیبمناسبت شهادت امام عسکری(ع)   (سخنران حجت الاسلام والمسلمین اشرفی )


سخنرانی 
مداحیبمناسبت تحویل سال نو 1386 

سخنرانی (حجت الاسلام والمسلمین سروقامت)
دعا (آقای خلیلی)اربعین حسینی و دهه آخر صفر

سخنران حجت الاسلام سید احمد خاتمی - مداح حاج عباس حیدر زاده
ردیف ایام مراسم ظهر سخنرانی شب مداحی و عزاداری
1 شب اول  
2 شب دوم  
3 شب سوم  
4 شب چهارم  
5 شب پنجم  
6 شب ششم  
7 شب هفتم  
8 شب هشتم  
9 شب نهم  
10 شب دهم
 


بمناسبت شهادت امام سجاد(ع)(سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت)


سخنرانی
محرم 

سخنران حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی - مداح حاج مرتضی طاهری
ردیف ایام مراسم ظهر سخنرانی شب مداحی
1 شب اول  
2 شب دوم  
3 شب سوم  
4 شب چهارم  
5 شب پنجم  
6 شب ششم  
7 شب هفتم  
8 شب هشتم  
9 شب نهم  
10 شب دهم و
11 شب یازدهم  وو
12 شب دوازدهم  
13 شب سیزدهم  


  

انتهای پیام
Share:
Tags: