بمناسبت ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع)

بمناسبت ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع)

بمناسبت ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع)

  • سخنرانی ها

شب سوم دوشنبه 2/12/89 

سخنرانی 

مولودی خوانی و مداحیشب دوم یکشنبه 1/12/89 

سخنرانی (1) و (2)

مداحی
شب اول شنبه 30/11/89 

سخنرانی 

مداحی

انتهای پیام
Share:
Tags: