بمناسبت اربعین حسینی و دهه آخر صفر 1432

بمناسبت اربعین حسینی و دهه آخر صفر 1432

بمناسبت اربعین حسینی و دهه آخر صفر 1432

  • سخنرانی هاجدول سخنرانی اربعین حسینی و دهه آخر صفر
ایام سخنرانی مراسم ظهر شخنرانی شب مداحی
شب اول (دوشنبه 4/11/89) -
شب دوم (سه شنبه 5/11/89)
شب سوم (چهارشنبه 6 /11/89)    
شب چهارم (پنج شنبه7 /11/89)  
 دعای  کمیل و مداحی
شب پنجم (جمعه8/11/89)    
شب ششم (شنبه 9/11/89)    
شب هفتم (یکشنبه 10/11/89)    
شب هشتم (دوشنبه11/11/89)    
شب نهم (سه شنبه 12/11/89)
شب وفات رسول الله (ص) و امام حسن(ع)
   
شب دهم (چهارشنبه 13/11/89)    
شب یازدهم (پنج شنبه 14/11/89)
شب شهادت امام رضا(ع)
-
شب دوازدهم (جمعه 15/11/89)    
 

انتهای پیام
Share:
Tags: