آرشیو سخنرانیهای سال 1431هجری قمری

آرشیو سخنرانیهای سال 1431هجری قمری

آرشیو سخنرانیهای سال 1431هجری قمری

  • سخنرانی ها


بمناسبت وفات حضرت زینب (س)

سخنران حجت الاسلام والمسلمین خراسانی - مداح حاج آقا خوش چهره (6/4/89)

►مشروح سخنرانی و مداحی
بمناسبت شهادت امام کاظم(ع) (14/04/89)►سخنرانی  شب دوم - سخنران حجت الاسلام مدنی           ►مداح - آقای خلیلی

►سخنرانی شب اول - سخنران حجت الاسلام سروقامت 

بمناسبت عید غدیر
بمانسبت عید غدیر خم سخنرانان حجت الاسلام والمسلمین مدنی و سروقامت مداحی حاج آقا خلیلی
 مراسم شب دوم چهارشنبه  سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مدنی

 مداحی حاج آقا آذری
مراسم شب اول سه شنبه  سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا سروقامت

 مداحی حاج آقا خلیلی
شهادت امام محمد باقر
شهادت امام محمد باقر
سخنران حجت الاسلام والمسلمین سرو قامت
 

جهت مشروح سخنرانی ابنجا را کلیک کنید
سخنرانی به مناسبت میلاد امام رضا
توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبد خدایی و مداحی آقای عارفی
 


سخنرانی شب اول 

سخنرانی شب دوم 

سخنرانی شب سوم
سخنرانی ماه مبارک رمضان
توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا رجایی خراسانی
 


جدول مشروح سخنرانی حاج آقا رجایی خراسانی در ماه رمضان 1431

روزهای سخنرانی پخش روزهای سخنرانی پخش
 اول 21 / 5/ 89  روز شانزدهم 5/6/89  
 دوم 22/5/89    روز هفدهم 6/6/89  
 سوم  23/5/89    روز هجدهم 7/6/89  
 چهارم  24/5/89    روز نوزدهم 8/6/89  
 پنجم 25/5/89    روز بیستم 9/6/89  
 ششم 26/5/89    روز بیست و یکم 10/6/89  
 هفتم 27/5/89    روز بیست و دوم 11/6/89  
 هشتم 28/5/89    روز بیست و سوم 12/6/89  
 نهم  29/5/89    روز بیست و چهارم 13/6/89  
 دهم 30/5/89    روز بیست و پنجم 14/6/89  
 یازدهم 31/5/89    روز بیست و ششم 15/6/89  
 دوازدهم 1/6/89    روز بیست و هفتم 16/6/89  
 سیزدهم 2/6/89    روز بیست و هشتم 17/6/89  
 چهاردهم 3/6/89    روز بیست و نهم 18/6/89  
 پانزدهم 4/6/89    روز سی ام 19/6/89  عید
بمناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)

سخنران حجت الاسلام والمسلمین سرو قامت - مداح حاج آقا خلیلی 

►مشروح سخنرانی و مداحی
بمناسبت شهادت امام جواد(ع)

سخنران حجت الاسلام والمسلمین سرو قامت - مداح حاج آقا راحمی

►مشروح سخنرانی و مداحی
بمناسبت ولادت  امام هادی(ع)

سخنران حجت الاسلام والمسلمین سرو قامت - مداح حاج آقا خلیلی


►مشروح سخنرانی و مداحی
بمناسبت میلاد حضرت فاطمه
سخنران حجت الاسلام والمسلمین مدنی مداح حاج آقای فراهانی
 پخش شب سوم  سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مدنی  


پخش شب سوم  مداحی حاج آقا فراهانی


پخش شب دوم  سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مدنی  


پخش شب دوم  مداحی حاج آقا فراهانی


پخش شب اول  سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مدنی  پخش شب اول  مداحی حاج آقا فراهانی


ولادت امام محمد باقر(ع)
سخنران حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا سرو قامت
 -
سخنرانی بمناسبت ولادت امام محمد باقر (شب سوم)             مداحی

-
سخنرانی بمناسبت ولادت امام محمد باقر (شب دوم)              مداحی

-
سخنرانی بمناسبت ولادت امام محمد باقر (شب اول)             مداحیشهادت امام هادی (ع)
شهادت امام هادی(ع)
سخنران حجت الاسلام والمسلمین رجایی خراسانی - مداح حاج آقا خوش چهره
 


مشروح سخنرانی ها

1 - شهادت امام هادی (سخنرانی شب سوم حجت الاسلام والمسلمین رجایی خراسانی )           مداحی شب سوم  (حاج آقا خوش چهره)

2 - شهادت امام هادی (سخنرانی شب دوم حجت الاسلام والمسلمین رجایی خراسانی  )          مداحی شب دوم  (حاج آقا خوش چهره)

3 - شهادت امام هادی (سخنرانی شب اول حجت الاسلام والمسلمین رجایی خراسانی )            مداحی شب اول (حاج آقا خوش چهره)
بمناسبت ولادت امام جواد(ع)
ولادت امام جواد(ع)
سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت - مداح حاج آقا خلیلی
 - و لادت امام جواد (ع)  (سخنران حجت الاسلام والمسلمین سروقامت)             مداحی (حاج آقا خلیلی)

فاطمیه
بمناسبت فاطمیه دوم
سخنران حاج آقا حسینی - مداح حاج آقا اخباری
 
سخنران حاج آقا حسینی - مداح حاج آقا اخباری


- سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب پنجم )              مداحی

- سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب چهارم)            مداحی

- سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب سوم )             مداحی

- سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب دوم )              مداحی

- سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب اول )             مداحی
فاطمیه اول
بمناسبت فاطمیه اول
سخنران حجت الاسلام والمسلمین دکتر حیدری کاشانی و حجت الاسلام والمسلمین سروقامت - مداح حاج آقا جوشقانی
 


سخنران حجت الاسلام والمسلمین دکتر حیدری کاشانی  و حجت الاسلام والمسلمین سروقامت  - مداح حاج آقا جوشقانی


-
سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب پنجم  -  حجت الاسلام والمسلمین دکتر حیدری کاشانی  )            مداحی

-
سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب چهارم -  حجت الاسلام والمسلمین دکتر حیدری کاشانی )            مداحی-
سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب دوم -  حجت الاسلام والمسلمین دکتر حیدری کاشانی  )              مداحی

-
سخنرانی بمناسبت فاطمیه  (شب اول - حاج آقا سروقامت  )                                       مداحی


به مناسبت ولادت حضرت زینب
سخنران حاج آقا سرو قامت
 


پخششعبانیه
سخنرانیهای ماه شعبان
سخنران حجت الاسلام والمسلمین سرو قامت - مداح حاج آقا گندمی و خلیلی
 


مشروح سخنرانی های  شعبانیه (سخنران حجت الاسلام والمسلمین سرو قامت - مداح حاج آقا گندمی و خلیلی)

            سخنرانی شب سوم                       
            مداحی شب سوم 
            سخنرانی شب دوم
            مداحی شب دوم 
            سخنرانی شب اول                
            مداحی شب اول

سخنرانی به مناسبت نیمه شعبان میلاد امام زمان (عج)
سخنران حجت الاسلام والمسلمین سپهری و مداح حاج آقا عارفی
 
► 
سخنرانی شب سوم
► 
سخنرانی شب دوم
► 
سخنرانی شب اول► 
تواشی شب سوم 
تواشی شب دوم 
مداحی  شب دوم 
مداحی  شب اول 

بمناسبت بعثت پیامبر(ص)
سخنرانان حجت لااسلام والمسلمین قرائتی و حجت الاسلام سروقامت مداح حاج آقا خلیلی
  سخنرانی شب سوم
 مداحی شب سوم


 سخنرانی شب دوم
 مداحی شب دوم


 سخنرانی شب اول
 مداحی شب اول
ولادت پیامبر
بمناسبت ولادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص)
سخنران حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا جعفری و حجت الاسلام والمسلمین سروقامت - مداح حاج آقا خلیلی
 - سخنرانی شب سوم (سخنران حاج آقا جعفری)      مداحی

- سخنرانی شب دوم (سخنران حاج آقا جعفری)       مداحی

- سخنرانی شب اول  
(سخنران حاج آقا سرو قامت )
شهادت امام حسن عسکری(ع)
بمناسبت شهادت امام حسن عسکری(ع)
سخنران حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا سرو قامت - مداح حاج آقا خلیلی
 
- شهادت امام حسن عسگری (سخنرانی )                        مداحی
دهه آخر صفر
سخنرانی های دهه آخر صفر
سخنران حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی - مداح حاج آقا عاصی
 - مراسم شب یازدهم     (سخنرانی)                         مداحی
-
مراسم ظهر دهم         (سخنرانی )                        مداحی
-
مراسم شب نهم          (سخنرانی )                         مداحی    مداحی ظهر 
-
مراسم شب هشتم     (سخنرانی )                        
-
مراسم شب هفتم      (سخنرانی )                         مداحی
-
مراسم شب پنجم      (سخنرانی )                         مداحی
-
مراسم شب چهارم    (سخنرانی )                         مداحی
-
مراسم شب سوم       (سخنرانی )                         مداحی
-
مراسم شب دوم        (سخنرانی )                         مداحی    مداحی ظهر
-
مراسم شب اول        (سخنرانی )                         مداحی


محرم 1431
سخنران حجت الاسلام والمسلمین عالی - مداح حاج محسن طاهری
 


 
ایام سخنرانی مداحی شب مداحی ظهر
شب یازدهم حجت الاسلام و المسلمین سروقامت    
شب دهم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 


 


شب نهم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
  
 
شب هشتم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 
 
شب هفتم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 
 
شب ششم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 
 
شب پنجم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 
 
شب چهارم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 
   
شب سوم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 
   
شب دوم
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 
   
شب اول
حجت الاسلام و المسلمین عالی
 
 انتهای پیام
Share:
Tags: