گفتگوی شیطان و فرعون

گفتگوی شیطان و فرعون

گفتگوی شیطان و فرعون

  • ویژه کودکان و نوجوانان
"بسم الله الرحمن الرحیم"
گفتگوی شیطان و فرعون
 
روایت شده که شیطان، به درگاه فرعون آمد، و در را کوبید، فرعون گفت: کوبنده در کیست؟ شیطان گفت: اگر خدا بودى، مى‌فهمیدى چه کسى در را مى‌کوبد، فرعون گفت: اى ملعون داخل شو، شیطان گفت: ملعونى بر ملعونى وارد مى‌شود، پس داخل شد، فرعون به او گفت: چرا بر آدم سجده نکردى تا رانده درگاه خدا و مورد لعن خدا واقع نشوى؟ در جواب گفت چون مانند تو در صلب آدم بود، فرعون به او گفت: آیا بدتر از من و از خودت بر روى زمین سراغ دارى؟ شیطان در جواب گفت: انسان حسود از من و از تو بدتر است. چون حسد عمل نیک انسان را مى‌خورد، همچنان که آتش هیزم را مى‌خورد و مى‌سوزاند
منبع: از کتاب گنجینه جواهر (کشکول ممتاز(
 

انتهای پیام
Share:
Tags: