لباس زيبا در نماز

لباس زيبا در نماز

لباس زيبا در نماز

  • ویژه کودکان و نوجوانان
 
نقل شده : هنگامى که امام حسن مجتبى (ع ) براى نماز برمى خواست ، بهترين لباسهاى خود را مى پوشيد.
از آن حضرت پرسيدند: چرا بهترين لباس خود را مى پوشيد؟
امام در پاسخ فرمود:
ان اللّه جميل يحب الجمال ، فاتجمل لربى و هو يقول : خذوا زينتکم عند کل مسجد.
"خداوند، زيبا است و زيبائى را دوست دارد، و به همين جهت ، من لباس ‍ زيبا براى راز و نياز با پروردگار مى پوشم ، و هم او فرموده است که : به هنگام رفتن در مسجد، زينت خود را برگيريد"
بر همين اساس ، طبق روايات ، استجاب دارد که انسان در حال نماز نيکوترين لباس خود را بپوشد، و خود را معطر کند، و با رعايت نظافت و طهارت کامل ، به نماز و راز و نياز با خداى بزرگ ، بپردازد.

 
Share:
Tags: