داستان اثر تربيتي در کودک

داستان اثر تربيتي در کودک

داستان اثر تربيتي در کودک

  • ویژه کودکان و نوجوانان
اثر تربيت در کودک
 
سـهـل شـوشترى از بزرگان عرفاست که در سن هشتاد سالگى ,به سال 283 هـ.ق از دنيا رفت .
او مـى گـويـد: مـن سـه سـاله بودم که نيمه هاى شبى ديدم دايى ام محمدبن سوار از بستر خواب برخاسته و مشغول نماز شب است .
يک بار به من گفت : پسرم , آيا آن خداوندى که تو را آفريده ياد نمى کنى ؟ گفتم : چگونه او را ياد کنم ؟ گفت : شب , هنگامى که براى خواب در بسترت مى آرمى , سه بارازصميم دل بگو: خدا با من است و مـرا مى نگرد و من در محضر اوهستم .
چند شب همين گفتار را از ته دل گفتم .
سپس به من گـفـت :ايـن جـمـلـه ها را هر شب هفت بار بگو.
من چنين کردم .
شيرينى اين ذکر در دلم جاى گرفت .
پس از يک سال به من گفت : آنچه گفتم در تمام عمر تا آن گاه که تو را در گور نهند از جان و دل بگو, که همين ذکر ومعنويتش دست تو را در دو جهان بگيرد و نجات بخشد.
بـه ايـن تـرتـيـب نـور ايـمان به توحيد, در دوران کودکى در دلم راه يافت و بر سراسر قلبم چيره شد.
================================================
 مـحمدى رى شهرى , محمدى : بهترين راه شناخت خدا, چاپ دوم , انتشارات ياسر, 1362 ش , ج1 .

انتهای پیام
Share:
Tags: