تفسير هر شب مهرماه 1390 سوره هود

تفسير هر شب مهرماه 1390  سوره هود

تفسير هر شب مهرماه 1390 سوره هود

  • بیان تفسیر

تفسیر سوره هود بعد از نماز عشاء توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی
ردیف تاریخ آیه(ها) پخش
1  13/7/1390
 سوره مبارکه هود آیه 76
 
2  14/7/1390
 سوره مبارکه هود آیه 77
 
3  15/7/1390
 
 
 
4  16/7/1390
 سوره مبارکه هود
 
5  17/7/1390   سوره مبارکه هود  
6  18/7/1390  
 سوره مبارکه هود آیه 77
 
7 19/7/1390     
8 20/7/1390   سوره مبارکه هود  
9 21/7/1390      
10  22/7/1390    سوره مبارکه هود  
11 23/7/1390      
12 24/7/1390     سوره مبارکه هود    
 13  25/7/1390     سوره مبارکه هود   
14 26/7/1390   
15 27/7/1390   
16 28/7/1390   سوره مبارکه هود آیه 89و90
17 29/7/1390   سوره مبارکه هود آیه
18 30/7/1390   سوره مبارکه هود آیه
 

 

انتهای پیام
Share:
Tags: