خطبه های ماه شعبان

خطبه های ماه  شعبان

خطبه های ماه شعبان

  • نماز جمعه
خطبه های نماز جمعه  7 مردادماه  1390 مطابق با 27 شعبان  1432 و  29 جولای 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی 


► سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه (حجت الاسلام والمسلمین یزدان خواه) 

خطبه اول 

خطبه دوم (عربی)خطبه های نماز جمعه  31 تیرماه  1390 مطابق با 20 شعبان  1432 و  22 جولای 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی 


► سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه (حجت الاسلام والمسلمین یزدان خواه) 

خطبه اول 

خطبه دوم (عربی)

تصاوير مربوطخطبه های نماز جمعه  24 تیرماه  1390 مطابق با 13 شعبان  1432 و  15 جولای 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی 


خطبه اول 

خطبه دوم (عربی)خطبه های نماز جمعه  17 تیرماه  1390 مطابق با 6 شعبان  1432 و  8 جولای 2011  توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی 

خطبه اول 

خطبه دوم (عربی)
انتهای پیام
Share:
Tags: