خطبه های ماه جمادی الثانی

خطبه های ماه جمادی الثانی

خطبه های ماه جمادی الثانی

  • نماز جمعه
خطبه های نماز جمعه 6 خرداد ماه  1390 مطابق با 24 جمادی الثانی 1432 و 27 می  2011 توسط حجت الاسلام  مدنی


خطبه اول 

خطبه دوم

خطبه های نماز جمعه 30 اردیبهشت ماه  1390 مطابق با 17 جمادی الثانی 1432 و 20 می  2011 توسط حجت الاسلام  مدنی


خطبه اول

خطبه دوم (عربی) 
خطبه های نماز جمعه 23 اردیبهشت ماه  1390 مطابق با 10 جمادی الثانی 1432 و 13 می  2011 توسط حجت الاسلام  مدني

خطبه اول

خطبه دوم (عربی) 

خطبه های نماز جمعه 16 اردیبهشت ماه  1390 مطابق با 3 جمادی الثانی 1432 و 6  می  2011 توسط حجت الاسلام  مدنی


خطبه اول

خطبه دوم (عربی)

خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (Brife of Khotbeh in English Language)

انتهای پیام
Share:
Tags: