خطبه های ماه جمادی الاول

خطبه های ماه جمادی الاول

خطبه های ماه جمادی الاول

  • نماز جمعه
خطبه های نماز جمعه 9 اردیبهشت ماه  1390 مطابق با 26 جمادی الاول 1432 و 29 آوریل 2011 توسط حجت الاسلام  مدنی


خطبه اول

خطبه دوم (عربی)

خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (Brife of Khotbeh in English Language)خطبه های نماز جمعه 2 اردیبهشت ماه  1390 مطابق با 19 جمادی الاول 1432 و 22 آوریل 2011 توسط حجت الاسلام  مدنی


خطبه اول

خطبه دوم (عربی)

خطبه های نماز جمعه 26 فروردین ماه  1390 مطابق با 12 جمادی الاول 1432 و 15 آوریل 2011 توسط حجت الاسلام  مدنیخطبه اول

خطبه دوم (عربی)


خطبه های نماز جمعه 19 فروردین ماه  1390 مطابق با 5 جمادی الاول 1432 و 8 آوریل 2011 توسط حجت الاسلام  مدنیخطبه اول

خطبه دوم (عربی)


انتهای پیام
Share:
Tags: