آرشیو خطبه های سال 1431 هجری (شش ماه دوم )

آرشیو خطبه های سال 1431 هجری (شش ماه دوم )

آرشیو خطبه های سال 1431 هجری (شش ماه دوم )

  • نماز جمعه


خطبه های نماز جمعه ماه ذیحجه 1431


خطبه های نماز جمعه 12 آذر ماه 1389 مطابق با 26 ذیحجه و 3 دسامبر 2010 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)


خطبه های نماز جمعه 5 آذر ماه 1389 مطابق با 19 ذیحجه و 26 نوامبر 2010 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)


خطبه های نماز جمعه 28 آبان ماه 1389 مطابق با 12 ذیحجه و 19 نوامبر 2010 توسط حجت الاسلام والمسلمین سروقامت

► خطبه اول 

►خطبه دومخطبه های نمازجمعه 21 آبان ماه 1389 مطابق با 5 ذیحجه و 12 نوامبر 2010 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی


► احکام قبل از خطبه های نماز جمعه (توسط حاج آقا سید محمد رضا مدنی ) 

خطبه اول 

خطبه دوم ( به زبان عربی )

خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)


خطبه های نماز جمعه ماه ذیقعده 1431


مشروح خطبه ها

نماز جمعه 14 آبان ماه 1389 مطابق با 5 نوامبر 2010 و 27 ذیقعده 1431 

           - خطبه اول 

        - خطبه دوم(به زبان عربی)

     -خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (Brife of Khotbeh English Language)
نماز جمعه 7 آبان ماه 1389 مطابق با 29 اکتبر 2010 و 20 ذیقعده 1431 

           - خطبه اول 

        - خطبه دوم(به زبان عربی)

     -خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (Brife of Khotbeh English Language)
نماز جمعه 30 مهرماه 1389 مطابق با 22 اکتبر 2010 و 13 ذیقعده 1431 

           - خطبه اول 

        - خطبه دوم(به زبان عربی)

      -خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (Brife of Khotbeh English Language)


نماز جمعه  23 مهرماه 1389 مطابق با 15 اکتبر 2010 و 6 ذیقعده 1431 

          
- خطبه اول 

        - خطبه دوم(به زبان عربی)

      -خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (Brife of Khotbeh English Language)
خطبه های نماز جمعه ماه شوال 1431
جمعه 28 شوال مطابق با 8 اکتبر 2010 و 16 مهرماه  1389  (توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مدنی )

      - خطبه اول 

    - خطبه دوم(به زبان عربی)

    - فایل PDFخلاصه خطبه (به زبان انگلیسی)


جمعه 21 شوال مطابق با اول اکتبر 2010 و 9 مهرماه  1389  (توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مدنی )

      - خطبه اول 

    - خطبه دوم(به زبان عربی)


جمعه 14 شوال مطابق با 24 سپتامبر 2010 و 2 مهرماه  1389  (توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مدنی )

      - خطبه اول 

    - خطبه دوم(به زبان عربی)


جمعه 7 شوال مطابق با 17 سپتامبر 2010 و 26 شهریور 1389  (توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سروقامت )

      - خطبه اول 

    - خطبه دوم

جمعه  1 شوال مطابق با 10 سپتامبر 2010 و 19 شهریور 1389

بدلیل تقارن عید سعید فطر و نماز عید فطر با نماز جمعه فقط نماز عید فطر برگزار شد .


►خطبه های نماز عید سعید فطر
خطبه های نماز جمعه ماه رمضان 1431
خطبه های نماز جمعه ماه شعبان 1431 هجری قمری

Share:
Tags: