خطبه های ماه ربیع الثانی 1432

خطبه های ماه ربیع الثانی 1432

خطبه های ماه ربیع الثانی 1432

  • نماز جمعه
خطبه های نماز جمعه 12 فروردین ماه  1390 مطابق با 27 ربیع الثانی  1432 و 1 آوریل 2011 توسط حجت الاسلام  عارفی


خطبه اول

خطبه دوم 


خطبه های نماز جمعه 5 فروردین ماه  1390 مطابق با 20 ربیع الثانی  1432 و 25 مارس 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی► خطبه اول

►خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)
خطبه های نماز جمعه 27 اسفند ماه  1389 مطابق با 13 ربیع الثانی  1432 و 18 مارس 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی


خطبه اول

خطبه دوم (به زبان عربی)

خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)
خطبه های نماز جمعه 20 اسفند ماه  1389 مطابق با 6 ربیع الثانی  1432 و 11  مارس 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی


خطبه اول

خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)

انتهای پیام
Share:
Tags: