خطبه های نماز جمعه ماه ربیع الاول 1432

خطبه های نماز جمعه ماه ربیع الاول 1432

خطبه های نماز جمعه ماه ربیع الاول 1432

  • نماز جمعه


خطبه های نماز جمعه 13 اسفند ماه  1389 مطابق با 29 ربیع الاول  1432 و 4 مارس 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی


خطبه اول

خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)

خطبه های نماز جمعه 6 اسفند ماه  1389 مطابق با 22 ربیع الاول  1432 و 25 فوریه 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی


خطبه اول 

خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)
خطبه های نماز جمعه 29 بهمن ماه  1389 مطابق با 15 ربیع الاول  1432 و 18 فوریه 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی


احکام پیش از خطبه ها (سید محمد رضا مدنی)


خطبه اول 

خطبه دوم (به زبان عربی)

خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)خطبه های نماز جمعه 22 بهمن ماه  1389 مطابق با 8 ربیع الاول  1432 و 11 فوریه 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی


احکام پیش از خطبه ها (سید محمد رضا مدنی)


خطبه اول 

خطبه دوم (به زبان عربی)

خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)خطبه های نماز جمعه 15 بهمن ماه  1389 مطابق با 1 ربیع الاول  1432 و 4 فوریه 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی


►احکام پیش از خطبه ها (سید محمد رضا مدنی)

خطبه اول 

خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)

انتهای پیام
Share:
Tags: