خطبه های نماز جمعه ماه صفر 1432

خطبه های نماز جمعه ماه صفر 1432

خطبه های نماز جمعه ماه صفر 1432

  • نماز جمعه
خطبه های نماز جمعه 8 بهمن ماه  1389 مطابق با 23 صفر 1432 و 28  ژانویه 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)
خطبه های نماز جمعه 1 بهمن ماه  1389 مطابق با 16  صفر 1432 و 21  ژانویه 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

►احکام پیش از خطبه ها (سید محمد رضا مدنی)

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)


خطبه های نماز جمعه 24 دیماه  1389 مطابق با 9  صفر 1432 و 14 ژانویه 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

►احکام پیش از خطبه ها (سید محمد رضا مدنی)

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)خطبه های نماز جمعه 17 دیماه  1389 مطابق با 2  صفر 1432 و 7 ژانویه 2011 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

►احکام پیش از خطبه ها (سید محمد رضا مدنی)

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)
انتهای پیام
Share:
Tags: