خطبه های نماز جمعه ماه محرم 1432

خطبه های نماز جمعه ماه محرم 1432

خطبه های نماز جمعه ماه محرم 1432

  • نماز جمعه
خطبه های نماز جمعه 10 دیماه  1389 مطابق با 25  محرم 1432 و 31 دسامبر 2010 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

►احکام پیش از خطبه ها (سید محمد رضا مدنی)

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)

خطبه های نماز جمعه 3 دیماه  1389 مطابق با 18  محرم 1432 و 24 دسامبر 2010 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

►احکام پیش از خطبه ها (سید محمد رضا مدنی)

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)خطبه های نماز جمعه 26 آذر ماه 1389 مطابق با 11 محرم و 17 دسامبر 2010 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)خطبه های نماز جمعه 19 آذر ماه 1389 مطابق با 4 محرم و 10 دسامبر 2010 توسط حجت الاسلام والمسلمین مدنی

► خطبه اول 

►خطبه دوم (به زبان عربی)

►خلاصه خطبه به زبان انگلیسی (brife  of Khotbeh in English Language)
انتهای پیام
Share:
Tags: