آرشیو خطبه های نماز جمعه قبل

آرشیو خطبه های نماز جمعه قبل

آرشیو خطبه های نماز جمعه قبل

 • نماز جمعه
1431 هـ.ق.   مشروح خطبه ها
  خطبه‌های جمادی الاول

به امامت نماینده مقام معظم رهبری در امارات حاج آقا مدنی

 

جمعه - 29 جمادی الاول 1431 هـ.ق. برابر با 24 ارديبهشت 1389 هـ.ش.


جمعه - 22 جمادی الاول 1431 هـ.ق. برابر با 17 ارديبهشت 1389 هـ.ش.


جمعه - 15 جمادی الاول 1431 هـ.ق. برابر با 10 ارديبهشت 1389 هـ.ش.


جمعه - 8 جمادی الاول 1431 هـ.ق. برابر با 3 ارديبهشت 1389 هـ.ش.


جمعه - 1 جمادی الاول 1431 هـ.ق. برابر با 27 فروردين 1389 هـ.ش. (به امامت حجت الاسلام و المسلمين حاج آقای سروقامت)


  خطبه‌های ربيع الثانی

به امامت نماینده مقام معظم رهبری در امارات حاج آقا مدنی • جمعه - 24 ربيع الثانی 1431 هـ.ق. برابر با 20 فروردين 1389 هـ.ش.

  جمعه - 17 ربيع الثانی 1431 هـ.ق. برابر با 13 فروردين 1389 هـ.ش.

 • جمعه - 10 ربيع الثانی 1431 هـ.ق. برابر با 6 فروردين 1389 هـ.ش.

 • جمعه - 3 ربيع الثانی 1431 هـ.ق. برابر با 28 اسفند 1388 هـ.ش.

 •   خطبه‌های ربيع الاول

   

  جمعه - 25 ربيع الاول 1431 هـ.ق. برابر با 21 اسفند 1388 هـ.ش.


   

   

  اولين خطبه حجت الاسلام و المسلمين سيد محمود مدنی
  در مسجد امام حسين (ع)

   

   


   

  آخرين خطبه حجت الاسلام و المسلمين سيد علی شاهچراغی
  در مسجد امام حسين (ع)

   

    خطبه‌های صفر

  جمعه - 27 محرم 1431 هـ.ق. 

          •
  خطبه اول  و دوم


  جمعه - 20 محرم 1431 هـ.ق. 

  خطبه اول  و دوم

  جمعه - 13 محرم 1431 هـ.ق. 

  خطبه اول  و دوم

  جمعه - 6 محرم 1431 هـ.ق. 

  خطبه اول  و دوم

   
  خطبه‌های محرم

   
   

  به امامت نماینده مقام معظم رهبری در امارات

  حجت الاسلام والمسلمین سید علی شاهچراغی

   

  • جمعه - 29 محرم 1431 هـ.ق. برابر با 25 دی 1388 هـ.ش.

  • جمعه - 22 محرم 1431 هـ.ق. برابر با 18 دی 1388 هـ.ش. (حجت الاسلام و المسلمين حاج آقای سروقامت)

  • جمعه - 15 محرم 1431 هـ.ق. برابر با 11 دی 1388 هـ.ش.

   • مشروح خطبه


     
  • جمعه - 8 محرم 1431 هـ.ق. برابر با 4 دی 1388 هـ.ش.

  • جمعه - 1 محرم 1431 هـ.ق. برابر با 27 آذر   1388 هـ.ش.


   

  1430 هـ.ق.  
    خطبه‌های ذیحجه

  به امامت نماینده مقام معظم رهبری در امارات

  حجت الاسلام والمسلمین سید علی شاهچراغی

   

  • جمعه - 24 ذی الحجه 1430 هـ.ق. برابر با 20 آذر   1388 هـ.ش.

  • جمعه - 17 ذی الحجه 1430 هـ.ق. برابر با 13 آذر   1388 هـ.ش.

  • جمعه - 10 ذی الحجه 1430 هـ.ق. برابر با 6 آذر   1388 هـ.ش.

  • جمعه - 3 ذی الحجه 1430 هـ.ق. برابر با 29 آبان   1388 هـ.ش.

    خطبه‌های ذی القعده

  جمعه - 25 ذيقعده 1430 هـ.ق. برابر با 22 آبان   1388 هـ.ش.


  جمعه - 18 ذيقعده 1430 هـ.ق. برابر با 15 آبان   1388 هـ.ش. 

          ♦مشروح خطبه

  جمعه - 11 ذيقعده 1430 هـ.ق. برابر با 8 آبان   1388 هـ.ش.

  جمعه - 4 ذيقعده 1430 هـ.ق. برابر با 1 آبان   1388 هـ.ش. (حجت الاسلام و المسلمين حاج آقای سروقامت)


    خطبه‌های شوال

  • جمعه - 27 شوال 1430 هـ.ق. برابر با 24 مهرماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 20 شوال 1430 هـ.ق. برابر با 17 مهرماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 13 شوال 1430 هـ.ق. برابر با 10 مهرماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 6 شوال 1430 هـ.ق. برابر با 3 مهرماه  1388 هـ.ش.

    خطبه‌های رمضان

  • جمعه - 28 رمضان 1430 هـ.ق. برابر با 27 شهريورماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 21 رمضان 1430 هـ.ق. برابر با 20 شهريورماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 14 رمضان 1430 هـ.ق. برابر با 13 شهريورماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 7 رمضان 1430 هـ.ق. برابر با 6 شهريورماه  1388 هـ.ش.

    خطبه‌های شعبان

 • جمعه - 29 شعبان 1430 هـ.ق. برابر با 30 مردادماه  1388 هـ.ش.

 • جمعه - 22 شعبان 1430 هـ.ق. برابر با 23 مردادماه  1388 هـ.ش. (حجت الاسلام و المسلمين حاج آقای سروقامت)

 • جمعه - 15 شعبان 1430 هـ.ق. برابر با 16 مردادماه  1388 هـ.ش.

 • جمعه - 8 شعبان 1430 هـ.ق. برابر با 9 مردادماه  1388 هـ.ش.

 • جمعه - 1 شعبان 1430 هـ.ق. برابر با 2 مردادماه  1388 هـ.ش.

 •   خطبه‌های رجب

  • جمعه - 24 رجب 1430 هـ.ق. برابر با 26 تيرماه  1388 هـ.ش.

   جمعه - 17 رجب 1430 هـ.ق. برابر با 19 تيرماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 10 رجب 1430 هـ.ق. برابر با 12 تيرماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 3 رجب 1430 هـ.ق. برابر با 5 تيرماه  1388 هـ.ش. (حجت الاسلام و المسلمين حاج آقای سروقامت)

   

    خطبه‌های جمادی الثانی

  • جمعه - 25 جمادی الثاني 1430 هـ.ق. برابر با 29 خرداد ماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 18 جمادی الثاني 1430 هـ.ق. برابر با 22 خرداد ماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 11 جمادی الثاني 1430 هـ.ق. برابر با 15 خرداد ماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 4 جمادی الثاني 1430 هـ.ق. برابر با 8 خرداد ماه  1388 هـ.ش.

   

    خطبه‌های جمادی الاول

  • جمعه - 27 جمادی الاول 1430 هـ.ق. برابر با 1 خرداد ماه  1388 هـ.ش. (

  • جمعه - 20 جمادی الاول 1430 هـ.ق. برابر با 25 ارديبهشت ماه  1388 هـ.ش. (حجت الاسلام و المسلمين حاج آقای سروقامت)

  • جمعه - 13 جمادی الاول 1430 هـ.ق. برابر با 18 ارديبهشت ماه  1388 هـ.ش.

  • جمعه - 6 جمادی الاول 1430 هـ.ق. برابر با 11 ارديبهشت ماه  1388 هـ.ش.

   

    خطبه‌های ربيع الثاني

  جمعه - 28 ربيع الثاني 1430 هـ.ق. برابر با 4 ارديبهشت ماه  1388 هـ.ش.


  جمعه - 21 ربيع الثاني 1430 هـ.ق. برابر با 28 فروردين ماه  1388 هـ.ش.


  جمعه - 14 ربيع الثاني 1430 هـ.ق. برابر با 21 فروردين ماه  1388 هـ.ش.


  جمعه - 7 ربيع الثاني 1430 هـ.ق. برابر با 14 فروردين ماه  1388 هـ.ش. (حجة الاسلام و المسلمين حاج آقای سروقامت)


   

    خطبه‌های ربيع الاول

  جمعه - 29 ربيع الاول 1430 هـ.ق. برابر با 7 فروردين ماه  1388 هـ.ش.


  جمعه - 22 ربيع الاول 1430 هـ.ق. برابر با 30 اسفند ماه  1387 هـ.ش.


  جمعه - 15 ربيع الاول 1430 هـ.ق. برابر با 23 اسفند ماه  1387 هـ.ش.


  جمعه - 8 ربيع الاول 1430 هـ.ق. برابر با 16 اسفند ماه  1387 هـ.ش.


  جمعه - 1 ربيع الاول 1430 هـ.ق. برابر با 9 اسفند ماه  1387 هـ.ش.


   

    خطبه‌های صفر

  جمعه - 24 صفر 1430 هـ.ق. برابر با 2 اسفند ماه  1387 هـ.ش.


  جمعه - 17 صفر 1430 هـ.ق. برابر با 25 بهمن ماه  1387 هـ.ش.


  جمعه - 10 صفر 1430 هـ.ق. برابر با 18 بهمن ماه  1387 هـ.ش.


  جمعه - 3 صفر 1430 هـ.ق. برابر با 11 بهمن ماه  1387 هـ.ش.


   

    خطبه‌های محرم

  جمعه - 26 محرم 1430 هـ.ق. برابر با 4 بهمن ماه  1387 هـ.ش. (به امامت حجت الاسلام و المسلمين حاج آقای حسينی)


  جمعه - 19 محرم 1430 هـ.ق. برابر با 27 دي ماه  1387 هـ.ش.


  جمعه - 12 محرم 1430 هـ.ق. برابر با 20 دي ماه  1387 هـ.ش.


  جمعه - 5 محرم 1430 هـ.ق. برابر با 13 دي ماه  1387 هـ.ش.

      


  انتهای پیام
  Share:
  Tags: