سلسله درسهای اخلاق(هفته اول)

سلسله درسهای اخلاق(هفته اول)

سلسله درسهای اخلاق(هفته اول)

  • اجتماعی ، تربیتی
ردیف تاریخ پخش سخنران(استاد)
7 96/10/13 حجت الاسلام و المسلمین حسینی
6 96/10/12 --- ---
5 96/10/11 حجت الاسلام و المسلمین حسینی
4 96/10/10 حجت الاسلام و المسلمین حسینی
3 96/10/09 حجت الاسلام و المسلمین حسینی
2 96/10/08 حجت الاسلام و المسلمین حسینی
1 96/10/06 حجت الاسلام و المسلمین حسینی
Share:
Tags: