قرآن مشعل علم اروپا

قرآن مشعل علم اروپا

قرآن مشعل علم اروپا

  • قرآن


از حضرت امام رضا (ع) نقل شده که از امام صادق (ع) پرسيدند: چه سري است که قرآن هر چه زمان بيشتر بر او مي گذرد و هر چه بيشتر تلاوت مي شود بر طراوت و تازگيش افزوده مي گردد؟
امام صادق (ع) فرمودند: براي اين که قرآن تنها براي يک زمان و نه زمان ديگر و براي يک مردم و نه مردم ديگر، نازل نشده، بلکه همه زمان ها و همه مردم نازل شده است.
معنا و مفهوم اين حديث بر همگان روشن است و نياز به هيچ توضيحي نيست چرا که در طول تاريخ ثابت شده است که اگر چنانچه در طرز تفکر و معلومات و انديشه ها اختلاف شديدي وجود داشته است باز قرآن بر زمان ها و افکار پيشي گرفته و آنقدر معاني و مفاهيم قابل درک و استناد عرضه کرده که ظرفيت زمانه را اشباع نموده است.
خاتم انبياء حضرت محمد مصطفي (ص) درباره رمز ماندگاري و ناميرايي اين کتاب آسماني مي فرمايد: «مثل قرآن، مثل خورشيد و ماه است و مثل آن دو هميشه در جريان است. يعني ثابت و يکنواخت نيست و يک جا ميخکوب نمي شود» به راستي معجزه پيامبر اعظم (ص) بزرگترين اعجاز در عمر دنياست که هيچ چيز با آن قياس نمي شود. با احترام به تمامي پيروان اديان الهي که گاه کتاب آنان به فراخور زمان دست خوش تغيير و تحريف شده ولي شريعت مسلمين هيچ گاه تحريفي را به خود راه نداده است و اگر کسي در هر برهه اي خواسته به مقابله با کتاب خدا برخيزد و با خيال خام خود حتي آيه اي به تقليد از آن بياورد رسواي عام و خاص گرديده و مورد تمسخر ديگران واقع شده است.
مکتب قرآن، مکتب ظلم ستيزي، بيداري، عدالت و آگاهي است لذا بسياري از دشمنان و مغرضان براي آن که بتوانند چند صباحي بر مردم حکومت کنند سعي کرده اند تا جامعه و يا حداقل خواص خود را از قرآن دور نگه دارند. ولي انوار الهي همانند خورشيد و ماه که رسول خدا (ص) آن را مثال آورد، در زير ابر پنهان نمانده و در نهايت حقيقت آشکار شده و آنان به راه رستگاري رهنمون شده اند. نمونه هاي بارز آن را مي توان در اعتراف دانشمندان و انديشمندان شرقي و غربي ديد.

اعترافات دانشمندان غربي به اعجاز قرآن

دکتر يوهان ولفگانگ فون گوته رياضي دان، شاعر و نويسنده آلماني در اين باره مي گويد: «ساليان درازي کشيشان از خدا بي خبر، ما را از پي بردن به حقايق مقدس و عظمت آورنده آن، حضرت محمد (ص)، دور نگاه داشته بودند اما هر قدر در جاده علم و دانش قدم گذارده ايم پرده هاي جهل و تعصب نابجا از بين مي رود و به زودي اين کتاب توصيف ناپـذير ،عالم را به خود جلب نموده و تأثير عميقي در علم و دانش جهان کرده، سرانجام محور افکار مردم جهان مي گردد.»

بعضي ديگر از دانشمندان و متفکرين غربي پيشرفت علمي، فرهنگي و رفاهي سرزمين هاي اروپايي را مديون دين مبين اسلام و کلام الله مجيد مي دانند همچنان که خلاصي بردگان آفريقايي، و اندلسي، رهايي مردمان ضعيف از زير ظلم امپراطوران روم و ايران، دانش و معرفت و دوري از خرافه پرستي سرزمين عربستان همه وامدار آخرين پيامبر يعني حضرت محمد مصطفي (ص) و معجزه جاويدان او هستند.
اسلام شناس آلماني، فريدريش ديتريشي درباره خدمت قرآن و معارف مسلمين به اروپائيان معترف است که: «همين علوم و معارف مسلمين بود که اروپا را در قرن دهم ميلادي جلوبرد، همان علومي که سرچشمه آن قرآن کريم بود و اروپا از اين حيث به اسلام مديون است.»
ژول لابوم  انديشمند و نويسنده و خاورشناس فرانسوي با اشاره به اين که تعليمات و مواعظ قرآن تنها براي سران يک قوم نيست بلکه جهاني است مي گويد: «مردم از هر نژاد و مليتي که هستند منصفانه بايد موقعيت بشريت را از نظر علمي قبل از اسلام مورد مطالعه قرار دهد تا اعتراف کنند که علم و دانش به معناي وسيع آن به وسيله مسلمين براي جهانيان آورده شده مسلمانان علوم و دانش خود را از قرآن که مانند درياي دانش بود گرفته و از آن شهرهايي ساخته اند. قرآن براي هميشه زنده است و هر کسي از مردم جهان به قدر درک و استعداد خود از آن بهره برمي دارد. »
«دينورت» يکي ديگر از شرق شناسان که به بدهکاري اروپائيان نسبت به تعاليم اسلام اشاره مي کند مي گويد: «واجب است اعتراف کنيم که علوم طبيعي و فلکي و فلسفه و رياضيات که در اروپا رواج گرفت عموما از برکت تعاليم قرآني است و ما مديون مسلمانانيم بلکه اروپا از اين جهت، شهري از اسلام است!»
ژوزف هوردويچ دانشمند و خاورشناس آلماني، قرآن را عاملي بسيار شگرف در بالا بردن فکر مسلمانان در اروپا مي داند: «قرآن آنان را به تحقيقات علمي و پديد آوردن انديشه ها سوق داد، قرآن موجب و انگيزه پيشروي مسلمانان، در سرزمين هاي اروپا گرديد. در آنجا هنگامي که تاريکي ها همه جا را فراگرفته بود اينان مشعل هاي انسانيت را برافروختند و به آستان علم خدماتي شايان کردند.»
راکستون دانشمند اسکاتلندي است که در جستجوي حقيقت با اسلام آشنا مي شود وي مي نويسد: «ساليان درازي در جستجوي حقيقت بودم تا اينکه حقيقت را در اسلام يافتم سپس قرآن مقدس را ديدم و شروع به خواندن آن کردم او بود که تمام سؤالات مرا جواب گفت!!»
کتاب خدا از هرگونه دروغ پردازي و خيال و اوهام مبراست و دانشمندان آن را سراسر منطق و راستي مي دانند که بسياري از مسائل لاينحل علمي، تحقيقي، مدني، قضايي و... را پاسخ روشن مي دهد و از آن به عنوان سرچشمه دانش و معرفت ياد مي کنند.


انتهای پیام
Share:
Tags: