چرا قرآن به زبان عربی نوشته شده است و به زبان دیگری نوشته نشده است؟ اگر زبان عربی رموزی دارد زبان های دیگر هم همین طور هستند.

چرا قرآن به زبان عربی نوشته شده است و به زبان دیگری نوشته نشده است؟ اگر زبان عربی رموزی دارد زبان های دیگر هم همین طور هستند.

چرا قرآن به زبان عربی نوشته شده است و به زبان دیگری نوشته نشده است؟ اگر زبان عربی رموزی دارد زبان های دیگر هم همین طور هستند.

  • قرآن

پرسش:

چرا قرآن به زبان عربی نوشته شده است و به زبان دیگری نوشته نشده است؟ اگر زبان عربی رموزی دارد زبان های دیگر هم همین طور هستند.

پاسخ:

 

قرآن به هر زبانی که نازل می شد این سؤال شما قابل طرح بود مثلاً اگر قرآن انگلیسی بود همین سؤال طرح می شد که چرا انگلیسی است و اگر فارسی بود باز همین طور. و وقتی سؤالی در هر صورت باقی می ماند معلوم می شود سؤالی معقول و به جا نیست.! مثلاً اگر بگویند چرا نماز صبح دو رکعت است و اگر سه رکعت بود جا داشت بگویند چرا سه رکعت است و اگر چهار رکعت الی آخر... وقتی تسلسل در سؤال پیش می آید و این تسلسل لاینقطع است دلالت دارد که این سؤال معنایی محصل نخواهد بود.

وقتی پیامبر اسلام(ص) در سرزمین عربستان است معلوم است که کتاب را به زبان آن قوم و زبان خود تلقی خواهد کرد از سوی دیگر زبان عربی زبانی بلیغ و پر استعداد است و می تواند معانی ظریف و بلند را بیشتر در خود جای دهد و چون لباسی بزرگ است که معانی فربه را در خود جای می دهد. کثرت صرف در لغات عربی و معانی و اسماء متعدد در آن زبان دلالت بر گنجایش فوق العاده آن دارد و این بستر مناسبی و قالب با اهمیتی برای القاء پیام خداوندی خواهد بود.
انتهای پیام
Share:
Tags: